Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng? Đáp án trắc nghiệm Tin 12

Với mỗi mục đích sử dụng khác nhau, ta có thể sử dụng các loại đối tượng trong Access để mô tả sinh động và khoa học. Vậy để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng gì? Cùng GiaiNgo đi tìm lời đáp cho câu hỏi trắc nghiệm Tin học này nhé!

Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng?

Câu hỏi trắc nghiệm: Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng?

A. Table

B. Form

C. Query

D. Report

Đáp án: D. Report

Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng?

Giải thích chi tiết:

Không chọn A. Table vì table (bảng) có chức năng dùng để lưu trữ dữ liệu.

Không chọn B. Form vì form (biểu mẫu) có chức năng giúp tạo giao diện một cách thuận lợi cho việc nhập cũng như hiển thị thông tin.

Không chọn C. Query (mẫu hỏi) vì Query có chức năng dùng để sắp xếp, giúp tìm kiếm và kết xuất được dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

Vì vậy, để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng report (báo cáo). Lý do report được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Với các đối tượng của Access trên, sẽ có hai chế độ làm việc chính sao cho phù hợp:

Chế độ thiết kế (Design View) Sử dụng để khởi tạo hoặc chỉnh sửa cấu trúc của bảng, mẫu câu hỏi, điều chỉnh cách hiển thị và định dạng của biểu mẫu, báo cáo.
Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) Được sử dụng để hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, cung cấp khả năng xem, xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu đã tồn tại.

Access là gì?

Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu do Microsoft phát triển. Thông thường, Access được sử dụng để lưu trữ, quản lý dữ liệu trong môi trường desktop.

Access là gì

Dưới đây là một số chức năng chính của Access:

  • Tạo bảng để lưu trữ dữ liệu, xác định các trường và kiểu dữ liệu cho mỗi trường.
  • Thiết kế biểu mẫu để nhập dữ liệu.
  • Tạo truy vấn, lọc và trích xuất dữ liệu theo các điều kiện cụ thể.
  • Tạo báo cáo để hiển thị dữ liệu một cách có tổ chức, dễ đọc.
  • Kết hợp dữ liệu giữa các bảng.
  • Tạo các biểu đồ dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  • Cung cấp các mẫu có sẵn.
  • Chức năng nhập/xuất dữ liệu.
  • Kiểm soát quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.
  • Tích hợp và làm việc chung với các ứng dụng khác trong bộ Office như Excel và Word.

Câu hỏi liên quan

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi.

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo.

C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo.

Đáp án: C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

A. Thiết kế và cập nhật

B. Trang dữ liệu và thiết kế

C. Thiết kế và bảng

D. Chỉnh sửa và cập nhật

Đáp án: B. Trang dữ liệu và thiết kế

Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là

A. Autonumber

B. Text

C. Yes/No

D. Number

Đáp án: C. Yes/No

Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở:

A. Query

B. Form

C. Table

D. Report

Đáp án: C. Table

Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở:

Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

A. Thiết kế và cập nhật

B. Trang dữ liệu và thiết kế

C. Thiết kế và bảng

D. Chỉnh sửa và cập nhật

Đáp án: B. Trang dữ liệu và thiết kế

Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng gì không phải là câu hỏi xa lạ trong chương trình Tin học 12. Vì vậy, nó thường xuất hiện trong hầu hết các bài kiểm tra cũng như bài thi. GiaiNgo hy vọng rằng với thông tin trên sẽ giúp bạn củng cố thêm kiến thức và học tốt hơn.