Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc? Cùng GiaiNgo đi tìm câu trả lời.