Tại sao tỉ lệ con trai con gái xấp xỉ 1 1? Sinh học 9

Cơ chế sinh con cho thấy tỉ lệ sinh con trai và con gái gần bằng nhau. Vậy tại sao tỉ lệ con trai con gái xấp xỉ 1 1? Cùng GiaiNgo đi tìm lời giải thích chính xác cho câu hỏi Sinh học lớp 9 này bạn nhé!

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1?

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi: Tại sao tỉ lệ con trai : con gái xấp xỉ 1 : 1?

A. Tỉ lệ tinh trùng mang NST X bằng Y.

B. Tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất như nhau.

C. Do quá trình tiến hoá của loài.

D. Cả A và B.

Đáp án đúng: D. Cả A và B.

Tỉ lệ con trai : con gái xấp xỉ 1 : 1 do tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất như nhau và do quá trình tiến hóa của loài.

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1

Câu hỏi tự luận

Câu hỏi: Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1? Vẽ sơ đồ lai và giải thích.

Trả lời:

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1 hay tỉ lệ nam nữ xấp xỉ bằng nhau là vì sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ 1:1.

Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng có mang NST X đã tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, có sức sống ngang nhau. Vì vậy trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1.

Dưới đây là sơ đồ lai minh họa:

P: 44A + XX   x   44A + XY

Gp: 22A + X       22A + X; 22A + Y

F1:          44A + XX;44A + XY

  • Tỉ lệ kiểu gen: 44A + XX : 44A + XY
  • Tỉ lệ kiểu hình: 1 nữ + 1 nam

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người là sự kết hợp giữa tinh trùng của người nam và trứng của người nữ.

Tinh trùng người nam sẽ có hai loại là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y. Ở trứng người nữ thì chỉ có một loại trứng mang NST X.

Quá trình thụ tinh sẽ bắt đầu từ các tinh trùng của người nam tiến vào vùng nội tiết của người nữ. Lúc này đã có trứng mang NST X chuẩn bị chờ sẵn.

  • Để sinh con gái: Một tinh trùng mang NST X của người nam kết hợp thành công với trứng mang NST X của người nữ. Kết quả được hợp tử mang cặp NST XX. Khi hợp tử này phát triển, kết quả người mẹ sẽ mang thai con gái.
  • Để sinh con trai: Một tinh trùng mang NST Y của người nam kết hợp thành công với trứng mang NST X của người nữ. Kết quả được hợp tử mang cặp NST XY. Khi hợp tử này phát triển, kết quả người mẹ sẽ mang thai con trai.

Tóm lại giới tính của người con sẽ được quy định bởi loại nhiễm sắc thể mà tinh trùng của người nam, bởi vì nhiễm sắc thể của người nữ luôn luôn là X.

Và với người nam, NST X hay NST Y được dùng trong quá trình thụ thai đều là ngẫu nhiên. Kết quả của việc mang thai trai hay gái đều phụ thuộc vào loại tinh trùng kết hợp với trứng mang NST X.

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người

Điều này cũng lý giải cho quan niệm sinh con trai hay con gái do người mẹ là không đúng. Thực tế, qua quá trình giảm phân thì người mẹ chỉ có một loại trứng mang NST X. Trong khi đó người bố lại có 2 loại tinh trùng mang NST X và NST Y. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X sẽ sinh ra con gái, sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X sẽ sinh ra con trai. Vì vậy, quan điểm sinh con trai hay con gái do phụ nữ là quan điểm sai.

GiaiNgo vừa giải thích tại sao tỉ lệ con trai con gái sấp xỉ 1 1 đến bạn. Với nội dung này, các bạn học sinh có thể củng cố nội dung bài học Sinh học và tự tin hoàn thành các bài kiểm tra, bài thi.