Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Mối nguy hiểm “bốc mùi” hình thành ngay chính từ những thực phẩm mà mọi người sử dụng hằng ngày. Hãy cũng GiaiNgo tìm hiểu và khắc chế vấn đề này!