Thuận Kiều Plaza được biết đến là một trong những tòa nhà ế ẩm nhất Việt Nam. Vậy tại sao Thuận Kiều Plaza không có người ở? GiaiNgo sẽ cùng bạn tìm hiểu ngay bây giờ!