Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ Tây sang Đông? Điều kiện thời tiết nào dẫn đến sự phân hóa này? Hãy theo chân GiaiNgo tìm hiểu!