Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc? Pháp đã tiến hành đánh chiếm Bắc Kì như thế nào? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu qua bài viết sau đây!