Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa? Mục đích của việc làm này là gì? Hãy cũng GiaiNgo tìm hiểu!