Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho đất nước.

Bất cứ thời kỳ nào, Đoàn viên thanh niên cũng được coi là trụ cột của quốc gia. Vậy tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên? Muốn trở thành Đoàn viên cần phải làm gì? Tất cả sẽ được GiaiNgo giải đáp ngay sau đây!

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên vì mỗi người chúng ta, nhất là tuổi trẻ, ai cũng đều có mục tiêu phát triển bản thân. Một tập thể, một tổ chức hoặc một môi trường phù hợp sẽ giúp chúng ta được cống hiến và trưởng thành. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta lựa chọn phát triển.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Khi vào Đoàn, bạn được sống trong môi trường khá tiên tiến. Nơi đây giúp Đoàn viên tìm thấy sự giúp đỡ, tạo điều kiện chỉ dẫn,… Từ đó, hỗ trợ bạn thực hiện hoài bão, ước mơ của bản thân mình. Đây chính là môi trường tuyệt vời để rèn luyện, học tập, tìm kiếm việc làm, học nghề, làm việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Vào Đoàn, bạn được sống trong môi trường thân ái, đoàn kết. Mỗi thành viên có thể chia sẻ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của mình; hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy bản thân mình lớn hơn, trở thành người tốt hơn.

Ở trong Đoàn, Đoàn viên sẽ được sống trong môi trường văn hóa. Mọi người có điều kiện sinh hoạt hồn nhiên, tươi trẻ, sáng tạo. Không chỉ vậy, bạn còn được tiếp thu nhiều giá trị phong phú về tinh thần, tiếp cận văn minh thời đại; có những giá trị cao quý về nhân văn, phát huy truyền thống của dân tộc.

Tổ chức Đảng và Đoàn sẽ giúp đỡ, hướng dẫn Đoàn viên phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện, học tập, tu dưỡng để có thể phấn đấu thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta có cơ hội trở thành cán bộ Đoàn, cán bộ Đảng và các tổ chức Đoàn thể khác.

Để trở thành một người Đoàn viên cần phải làm gì?

Để trở thành một người Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống và làm việc theo pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên phát động.

 • Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.
 • Tích cực trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
 • Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 • Luôn luôn chú ý, dìu dắt và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, là một tấm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.
 • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức; phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu; làm nòng cốt trong các phong trào Đoàn thanh niên.
 • Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

Hệ thống tổ chức của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm 4 cấp:

 • Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở)
 • Cấp huyện và tương đương
 • Cấp tỉnh và tương đương
 • Cấp Trung ương

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

Đoàn viên có ba nhiệm vụ:

 • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.
 • Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành Đoàn viên.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Đoàn viên có mấy quyền?

Đoàn viên có ba quyền:

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 • Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
 • Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi Đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi Đoàn Đại hội Đại biểu cấp Chi Đoàn. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lí các Đoàn viên thuộc Chi Đoàn.

Mỗi Đoàn viên khi hoạt động ở đây sẽ được Chi đoàn tổ chức tham gia, hướng dẫn khi sinh hoạt chung. Mọi kế hoạch, hoạt động Đoàn sẽ do cơ quan này đảm nhận.

Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là bỏ phiếu kín. Trong mỗi cuộc bầu cử, sẽ có một hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức và quản lí việc bầu cử.

Mỗi Đoàn viên sẽ được phát lá phiếu và tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín ở trong thùng phiếu. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người Đoàn viên khi tham gia bầu cử nhân sự.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Điều kiện tối thiểu để thành lập Chi Đoàn là gì?

Chi Đoàn là đơn vị trực thuộc của tổ chức cơ sở Đoàn. Chi Đoàn chính là tổ chức tế bào, là hạt nhân nòng cốt Đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi.

Điều kiện tối thiểu để thành lập một Chi Đoàn cơ sở là phải có từ ba Đoàn viên trở lên. Để có thể trở thành Đoàn viên, mỗi thanh niên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thứ nhất, nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.
 • Thứ hai, phải tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; có lối sống lành mạnh, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc; gắn bó mật thiết với thanh niên.
 • Thứ ba, đã được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn.
 • Thứ tư: Có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Như vậy, điều kiện tối thiểu để thành lập Chi Đoàn là cần đáp ứng đủ số lượng Đoàn viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ Đoàn. Nếu chưa đủ số lượng thành viên, Đoàn cấp trên sẽ giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi Đoàn có thể thành lập các phân đoàn.

Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học cộng sản chủ nghĩa của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng

Từ khi thành lập cho đến nay, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua sáu lần đổi tên với bảy tên gọi:

 • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.
 • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.
 • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh.
 • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên?

Như vậy, bạn đã biết tại sao phải phấn đấu để trở thành Đoàn viên. Mỗi Đoàn viên chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đoàn viên cần phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành những công dân có ích, giúp đất nước phát triển. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của GiaiNgo!