Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng? Hãy cùng GiaiNgo đi tìm câu trả lời hay nhất để giải thích vấn đề này.