Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ? Tài nguyên du lịch ở đây đa dạng như thế nào. Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu!