Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Lí do của việc này là gì? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu nào!