Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Nếu đổ nước đầy ấm thì sẽ thế nào? Hãy để GiaiNgo giúp bạn trả lời!