Tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô

Duyên hải miền Trung (Đông Trường Sơn) và Tây Nguyên (Tây Trường Sơn) có sự đối lập về mùa mưa – khô. Tuy vậy không phải ai cũng hiểu tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô. Cùng GiaiNgo đi tìm câu trả lời nhé!

Tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô?

Câu hỏi trắc nghiệm

Sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ nước ta chủ yếu do

A. nhiệt độ kết hợp với lượng mưa

B. địa hình kết hợp với nhiệt độ.

C. hướng địa hình kết hợp với hướng gió

D. vị trí gần hay xa biển.

Đáp án đúng: C. hướng địa hình kết hợp với hướng gió

Tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô

Câu hỏi tự luận

Câu hỏi: Tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô?

Trả lời chi tiết:

Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô là do hướng địa hình kết hợp với hướng gió.

Vào mùa hạ thì gió mùa Tây Nam thổi vào nước ta gây ra mưa lớn ở vùng Tây Nguyên. Trong khi đó, hiệu ứng gió phơn lại làm cho vùng đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ vào mùa khô.

Vào mùa đông, gió Tín Phong Bắc bán cầu gây mưa cho vùng ven biển ở Trung Bộ, trong khi đó vùng Tây Nguyên và Nam Bộ lại là mùa khô.

Câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Câu 1: Sự đối lập về mùa mưa – khô giữa đồng bằng ven biển Trung Bộ với Tây Nguyên là do tác động kết hợp của

A. gió Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới.

B. áp thấp nhiệt đới, bão, gió Tây và gió mùa Đông Bắc.

C. gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương và dãy Trường Sơn.

D. gió Đông Bắc, gió Tây Nam đầu hạ và bức chắn địa hình.

Đáp án đúng: D. gió Đông Bắc, gió Tây Nam đầu hạ và bức chắn địa hình.

Câu 2: Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hóa đa dạng là do ảnh hưởng của các nhân tố

A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, gió và địa hình.

B. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ và hướng núi.

C. tác động của Biển Đông và bức chắn địa hình.

D. vị trí địa lí, hình dáng lãnh thổ và nguồn nước.

Đáp án đúng: A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, gió và địa hình.

Câu 3: Nơi có sự đối lập nhau rõ rệt về hai mùa mưa và khô là

A. miền Bắc và miền Nam.

B. Nam Bộ và Tây Nguyên.

C. miền Nam và miền Trung.

D. duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đáp án đúng: D. duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Vì sao nước ta có hai mùa khí hậu

Câu 4: Vì sao nước ta có hai mùa khí hậu?

A. Nước ta có hai mùa mưa lớn

B. Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều hay có bão

C. Địa hình đa dạng với nhiều hướng núi khác nhau

D. Có hai mùa gió có tính chất và hướng gió trái ngược nhau

Đáp án đúng: D. Có hai mùa gió có tính chất và hướng gió trái ngược nhau

Câu 5: Gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng

A. Đông Bắc.

B. Đông Nam.

C. Tây Nam.

D. Đông Nam.

Đáp án đúng: A. Đông Bắc.

Câu 6: Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô là do ảnh hưởng của

A. dãy núi Hoành Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.

B. dãy núi Trường Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.

C. dãy núi Bạch Mã kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.

D. dãy núi Hoàng Liên Sơn kết hợp với ảnh hưởng của biển.

Đáp án đúng: B. dãy núi Trường Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.

Lý giải được tại sao giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ đối lập về mùa mưa và mùa khô, GiaiNgo đã giúp bạn hiểu thêm về sự khác biệt rõ rệt này. Đây là câu hỏi thường có trong đề thi thử THPT Quốc gia Địa lý. Bạn cần ghi nhớ nhé!