Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác?

Giai cấp công nhân được biết đến là giai cấp phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công chế độ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Đây được xem là giai cấp có sứ mệnh lịch sử. Vậy, tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!

Hiểu về giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân được biết đến là một tập đoàn xã hội ổn định, được hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Họ lao động với phương thức công nghiệp ngành ngày càng hiện đại và gắn liền với quá trình sản xuất vật chất mang tính hoạt động, là đại biểu cho phương thức sản xuất mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao.

Họ là những người làm thuê vì không có nguyên liệu sản xuất nên buộc phải bán sức lao động để kiếm sống, bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Do đó, lợi ích cơ bản của họ đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Đây là giai cấp mang sứ mệnh phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Đặc điểm giai cấp:

 • Công nhân lao động dựa trên phương thức công nghiệp
 • Là đại biểu cho lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất tiên tiến
 • Có tổ chức, kỷ luật và tinh thần hợp tác tâm lý lao động
 • Có tinh thần cách mạng vô cùng triệt để

Hiểu về giai cấp công nhân

Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác?

Công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử

Giai cấp công nhân được biết đến là giai cấp có sứ mệnh lịch sử vì:

 • Họ có thể tự mình thực hiện, lãnh đạo nhân dân lao động thực hiện một cuộc cách mạng xã hội nhằm tự giải phóng chính mình và giải phóng toàn thể nhân dân lao động khỏi các chế độ áp bức, bóc lột.
 • Xây dựng được chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử

Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác?

Giai cấp công nhân được xem là có sứ mệnh lịch sử thay vì những giai cấp khác, bởi:

 • Thứ nhất: Theo lý luận về hình thái kinh tế – xã hội, nhân tố quyết định sự phát triển xã hội là sự phát triển của lực lượng sản xuất. Trong đó, người lao động chính là lực lượng sản xuất hàng đầu. Trong một xã hội tư bản chủ nghĩa hay bất cứ xã hội nào dựa vào sự phát triển của công nghiệp thì công nhân vẫn là lực lượng sản xuất hàng đầu.
 • Thứ hai: Trong các giai cấp thì tầng lớp xã hội đối lập với giai cấp tư sản chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp mâu thuẫn trực tiếp nhất và có tính đối kháng. Việc này khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp có tính cách mạng triệt để nhất trong cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức, thống trị và bóc lột của giai cấp tư sản. Trong công cuộc đấu tranh để tự giải phóng chính mình và giải phóng toàn thể người dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột và thống trị của giai cấp tư sản thì giai cấp công nhân (tư cách là giai cấp vô sản) không mất gì ngoài xiềng xích, còn nếu được thì được cả thế giới.
 • Thứ ba: Đặc điểm của nền sản xuất công nghiệp, nhất là nền công nghiệp hiện đại đã giúp cho giai cấp công nhân có được tính tổ chức cao với kỷ luật chặt chẽ. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển rộng mở, có tính xã hội hóa cao của nền sản xuất công nghiệp cũng giúp cho giai cấp công nhân có được mối quan hệ liên minh mang tính quốc tế từ cơ sở của nền công nghiệp trong phạm vi một quốc gia cũng như ở nhiều quốc gia khác.
 • Thứ tư: Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động, điều đó chính là cơ sở khách quan cho sự liên minh lâu dài và vững chắc giữa công nhân với những giai cấp, tầng lớp lao động khác, tạo thành lực lượng cách mạng của cuộc cách mạng xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.
 • Thứ năm: Giai cấp công nhân có được hệ tư tưởng khoa học của nó – chủ nghĩa Mác-Lênin.

Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác?

Trên đây là những thông tin hữu ích trả lời cho câu hỏi ‘Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử mà không phải là giai cấp khác?’. Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đã nắm rõ hơn về phần kiến thức này. Cuối cùng, đừng quên theo dõi GiaiNgo thường xuyên để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác nhé!