Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua? Đáp án về câu hỏi Vật lý này là gì? Cùng GiaiNgo tìm hiểu!