Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật Sinh 10

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của mọi sinh vật bao gồm cả con người. Mỗi loài sinh vật sẽ có số lượng tế bào khác nhau. Vậy sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là gì cùng GiaiNgo giải đáp nhé!

Tế bào là gì?

Tế bào là gì?

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của mọi sinh vật. Trong cơ thể con người có tới hàng nghìn tỷ tế bào khác nhau. Tế bào cũng chứa chất di truyền của cơ thể và có thể tạo ra các bản sao của chính chúng.

Các tế bào có rất nhiều thành phần, mỗi phần thực hiện các chức năng chuyên biệt khác nhau. Một số cấu trúc của tế bào được gọi là các bào quan. Chúng thực hiện các chức năng riêng đặc thù trong tế bào.

sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Tế bào động vật là gì?

Tế bào động vật là tế bào nhân thực có cả nhân có màng và các bào quan khác có màng. Các bào quan này thực hiện các chức năng cụ thể cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào.

Tế bào động vật không có thành tế bào. Vì thế, tế bào động vật không có hình dạng xác định.

Hình dạng của chúng hơi tròn nhưng có thể dễ dàng thay đổi. Do không có thành tế bào, tế bào động vật dễ dàng phồng lên và vỡ ra khi cho vào nước cất.

sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Tế bào thực vật là gì?

Tế bào thực vật là tế bào gốc có nguồn gốc từ thực vật. Tức là tế bào gốc được lấy từ các loại cây, trái trong tự nhiên. Tế bào gốc thực vật nằm ở mô phân sinh của thực vật: mô phân sinh ngọn và mô phân sinh bên.

Đây là nguồn gốc cho sự sống thực vật, cung cấp ổn định các tế bào tiền thân tạo thành các mô và các cơ quan khác nhau trong thực vật.

sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật đầu tiên là ý nghĩa

Tế bào thực vật là đơn vị cơ bản và chức năng của Kingdom Plantae của các tế bào Eukaryote. Nó có nhân thực sự cùng với nhiều bào quan, đặc biệt là thành tế bào, lục lạp và không bào.

Tế bào động vật là đơn vị sống cơ bản của Vương quốc Animalia của các tế bào nhân chuẩn. Chúng có tất cả các bào quan cần thiết với các chức năng được chỉ định.

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật tiếp theo là kích thước và hình dạng

Tế bào thực vật có kích thước thường lớn hơn, được cố định và hình dạng là hình hộp chữ nhật. Tế bào động vật có kích thước kích thước nhỏ hơn và không đều và hình dạng là tròn.

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật kế tiếp là tổng hợp chất dinh dưỡng

Tế bào thực vật có thể tổng hợp tất cả các axit amin, vitamin và coenzyme. Tế bào động vật không thể tổng hợp bất kỳ axit amin, vitamin và coenzyme theo yêu cầu của họ.

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật cơ bản là giải pháp Hypotonic/Hypertonic

Tế bào thực vật không vỡ nếu được đặt trong dung dịch hypotonic. Các tế bào động vật vỡ trong dung dịch ưu trương vì chúng không có thành tế bào.

Sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật cuối cùng là lục lạp

Tế bào thực vật chứa lục lạp, chúng sử dụng trong việc lưu trữ năng lượng. Tế bào động vật thiếu lục lạp và sử dụng ty thể cho mục đích lưu trữ năng lượng.

sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

Sự giống nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là gì?

Sự giống nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có thể thấy qua 4 ý sau:

  • Đều là tế bào nhân thực.
  • Tế bào đều được cấu tạo bởi 3 thành phần cơ bản là : Màng sinh chất, tế bào chất và nhân.
  • Bào quan gồm ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, vi ống, ribôxôm, lizôxôm.
  • Có sự trao đổi chất nhờ phương thức vận chuyển chủ động, thụ động hoặc xuất – nhập bào.

Xem thêm:

Trên đây là phần so sánh sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là gì. Hy vọng với những kiến thức tổng hợp trên sẽ hữu ích với độc giả. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp GiaiNgo nhé!