Quang hợp và hô hấp là hai quá trình quan trọng đối với thực vật. Hãy cùng GaiNgo tìm hiểu sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp.