Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn là gì? Cấu tạo cơ thể của người tinh khôn có đặc điểm gì tiến bộ hơn người tối cổ? Cùng GiaiNgo giải đáp những thắc mắc này nhé!