Sự phát triển của xã hội loài người trải qua hàng thế kỷ. Trong đó, xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào được nhiều người quan tâm. Mời bạn cùng GiaiNgo tìm hiểu thông tin trong bài viết nhé!