Sự khác nhau giữa Like và As? 4 Bài tập vận dụng

Cặp liên từ và giới từ Like và As tồn tại nhiều nét nghĩa. Bạn có đang bị bối rối về sự khác nhau giữa Like và As khi được sử dụng trong ngữ pháp như thế nào không? Cùng GiaiNgo tìm hiểu bài viết ngay sau đây nhé!

Cách dùng Like trong tiếng Anh

Like trong vai trò là giới từ

Khi trong vai trò là giới từ, Like sẽ mang nghĩa là “giống như”. Trường hợp này thì Like = similar to/the same as.

Trong trường hợp này, Like thường sẽ kết hợp cùng với các động từ chỉ cảm giác như look, seem, sound, taste, feel,… Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm những từ ngữ diễn tả mức độ vào trước Like như very, so, just, a bit,…

Khi Like được sử dụng như một giới từ thì theo sau Like sẽ là một danh động từ hoặc là một cụm danh từ.

Ví dụ:

  • He looks just like his father. (Anh ấy nhìn giống bố của anh ấy).
  • He looks like having a sleepless night (Anh ấy trông giống như có một đêm không ngủ).

Su khac nhau giua Like va As?

Like trong vai trò là liên từ

Trong vai trò là liên từ, Like thường được sử dụng để thay thế cho As. Trong văn phong thân mật, hoặc văn nói thì Like có nghĩa là “như”.

Song, cách sử dụng thay thế cho As này của Like lại không được chấp nhận trong 1 vài sách ngữ pháp Tiếng Anh cổ điển.

Ví dụ:

  • Like you know, we are having a big problem for this machine. (Như bạn đã biết, chúng ta đang có vấn đề lớn cho cái máy này).
  • Like I expected, this song is so popular. (Như tôi đã mong chờ, bài hát này thật nổi tiếng).

Su khac nhau giua Like va As?

Cách dùng As trong tiếng Anh

As trong vai trò là giới từ

Khi được sử dụng trong vai trò giới từ thì As mang hàm ý là “trong vai trò” (in the role of). As thường được sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng hoặc chức năng của một vật.

Đặc biệt, As được sử dụng phổ biến khi diễn tả nghề nghiệp của con người. Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp đi với As là work as + job position.

Ví dụ:

  • My mother works as a teacher at Le Van Hien school. (Mẹ của tôi là một giáo viên ở trường Lê Văn Hiến).
  • Students often use a pencil as a ruler. (Học sinh thường xuyên sử dụng bút chì như một cây thước).

Su khac nhau giua Like va As?

As trong vai trò là liên từ

Trong vai trò là liên từ, As mang nhiều nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

As mang nghĩa là “khi”

As = When mang nghĩa là “khi”. Trường hợp này thường được sử dụng để diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào cắt ngang.

Mệnh đề phía sau As thường được chia ở các thì tiếp diễn.

Ví dụ:

As (When) I was learning English, the phone rang. (Khi tôi đang học tiếng Anh, thì điện thoại reo).

As mang nghĩa là “bởi vì”

Trong trường hợp này, As = Because = Since và cùng được mang nghĩa “bởi vì”. Trường hợp này thường được sử dụng để diễn đạt mối quan hệ về nguyên nhân và kết quả.

As trong nghĩa này thường đứng ở đầu câu. Bên cạnh đó As sẽ không đứng trong một câu riêng lẻ mà phải được sử dụng trong một câu tích hợp.

Ví dụ:

As I came lately, I could not go with them. (Bởi vì tôi đã đến muộn, tôi không thể đi cùng họ).

Su khac nhau giua Like va As?

As mang nghĩa là “theo cách”

As trong vai trò là liên từ còn mang nghĩa là “theo cách” (in the way that). Cách nói này được dùng để diễn tả cách thức.

Ví dụ:

As I said, this issue is too complicated to solve. (Như tôi đã nói, vấn đề này quá phức tạp để giải quyết).

As if/As though + Clause

As còn được sử dụng trong công thức As if/As though + Clause. Trường hợp này được sử dụng để so sánh một tình huống thật với một tình huống tưởng tượng.

Ví dụ:

He acts as if/as though he knew the answers. (Anh ta hành động như thể anh ta đã biết được câu trả lời rồi).

Sau khi đã hiểu rõ về cách sử dụng của Like và As thì hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu sự khác nhau giữa Like và As ngay sau đây bạn nhé!

Sự khác nhau giữa Like và As

Sự khác nhau giữa Like và As có thể đề cập đến như sau:

Sự khác nhau giữa Like và As trong vai trò là giới từ

Trong vai trò là giới từ thì sự khác nhau giữa Like và As là về nghĩa. Cụ thể như sau:

  • Like + noun mang hàm ý là “giống như”. Ví dụ: This song sounds like nice. (Bài hát nghe có vẻ như hay).
  • As + noun mang ý nghĩa là chỉ vai trò và chức năng. Ví dụ: He works as a carpenter (Anh ta là một thợ mộc).

Sự khác nhau giữa Like và As trong vai trò là liên từ

Sự khác nhau giữa Like và As tiếp theo là với vai trò là liên từ thì As sẽ được dùng phổ biến hơn Like. Việc sử dụng Like trong ngữ pháp hay ngay cả văn viết đều bị hạn chế.

Tuy nhiên, để bày tỏ sự thân mật, trong văn nói chúng ta vẫn có thể sử dụng Like để giao tiếp.

Su khac nhau giua Like va As?

Trên đây là 2 sự khác nhau giữa Like và As cơ bản mà bạn cần phải nắm rõ. Cùng GiaiNgo đi đến phần bài tập để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa Like và As nhé!

Bài tập về Like và As

Bài tập 1

Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.

2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.

3. I was so tired. I slept __________ a baby.

4. Study as hard __________ you can and I’m sure you’ll pass your exams.

5. He wants to be a nurse __________ he loves helping people.

6. This song sounds __________ David Bowie.

7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.

8. The music was playing __________ they walked into the church.

Đáp án:
1.As         2. As          3. Like         4. As         5. As         6. Like         7. As         8. As

Bài tập 2

In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this.    weather like this

2. Andy failed his driving test, as he expected. OK

3. Do you think Caroline looks as her mother?……………

4. Tim gets on my nerves. I can’t stand people as him…………….

5. Why didn’t you do it as I told you to do it?……………

6. Brian is a student, as most of his friends…………….

7. You never listen. Talking to you is as talking to the wall…………….

8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….

9. Tom’s idea seems a good one. Let’s do as he suggests…………….

10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………

11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….

12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Đáp án:

3. like her mother

4. people like him

5. OK

6. like most of his friends

7. like talking to the wall

8. OK

9. OK

10. OK

11. like a bomb exploding

12. like a fish

Bài tập 3

Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. Your sister looks just __________ Brigitte Bardot.

2. __________ I told you before, I don’t like discos.

3. She likes the same music __________ me.

4. I wish I could speak Spanish as well __________ you can.

5. I wish I could speak Spanish __________ you.

6. I don’t like things __________ that.

7. His bedroom looks __________ a pigsty.

8. __________ I thought, it’s going to rain.

9. He’s amazing. He can do five things at once __________ a waiter (he isn’t a waiter though).

10. When she was a student she worked __________ a waitress to earn some extra cash.

11. He always does exactly __________ he pleases.

12. She’s been working __________ a slave all week.

13. __________ you already know, he gets very arrogant if he drinks too much.

14. He’s just __________ Richard. He slags people off behind their backs.

Đáp án:

1. like

2. As

3. like

4. as

5. like

6. like

7. like

8. As

9. like

10. as

11. as

12. like

13. As

14. like

Bài tập 4

Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. On Friday, …………………. on Thursday, we had two meetings.

2. My brother works …………………. a motor mechanic.

3. He was a non-smoker, ………………….. were most of his friends.

4. I don’t smoke or drink, …………………. Peter.

5. Please don’t use that plate ……………… an ashtray.

Đáp án:

1. as

2. as

3. as

4. like

5. as

Su khac nhau giua Like va As?

Xem thêm:

Trên đây là thông tin giải đáp về sự khác nhau giữa Like và As. Hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm rõ được 2 sự khác nhau giữa Like và As. Theo dõi GiaiNgo mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay và bổ ích bạn nhé!