Trong chuyên mục Như thế nào hôm nay, GiaiNgo sẽ giới thiệu cho bạn sự khác nhau giữa will và be going to. Mời các bạn cùng tham khảo.