Have to và must thường được sử dụng khi chúng ta muốn diễn tả cần phải làm việc gì đó. Vậy sự khác nhau giữa have to và must như thế nào? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!