Sự khác nhau giữa A lot of và Lots of? Bài tập vận dụng

Trong ngữ pháp tiếng Anh, A lot of và Lots of là những từ được sử dụng khá phổ biến. Vậy sự khác nhau giữa A lot of và Lots of là gì? Cách sử dụng như thế nào? Mời bạn đọc theo chân GiaiNgo để tìm hiểu nhé!

Sự khác nhau giữa A lot of và Lots of

Để phân biệt được sự khác nhau giữa A lot of và Lots of, chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc, cách sử dụng cũng như ngữ nghĩa của từng cụm từ này nhé.

A lot of

A lot of mang ý nghĩa là “nhiều”. Cụm từ này được sử dụng trong câu với mục đích nhấn mạnh sự gần gũi, thân mật.

Cấu trúc câu chứa cụm từ A lot of:

A LOT OF + DANH TỪ SỐ NHIỀU + V

A lot of được dùng trong trường hợp từ đứng sau là danh từ số nhiều (bao gồm cả danh từ số nhiều đếm được và không đếm được).

Ví dụ:

 • A lot of effort is needed to finish this project on time. (Cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành dự án này đúng hạn).
 • A lot of my friends want to travel to Ba Na. (Rất nhiều người bạn của tôi muốn đến Bà Nà).
 • A lot of guavas were bought by my brother. (Rất nhiều quả ổi được mua bởi mẹ tôi).

cau truc cau A lot of

Lots of

Lots of mang lối nói ít trang trọng, hình thức hơn so với A lot of. Vì thế nên nó thường được dùng trong văn nói.

Cấu trúc câu chứa cụm từ Lots of:

LOTS OF + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀU + V

Lots of là cụm từ được sử dụng khi nó đứng trước danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ:

 • Lots of us want to redesign the house. (Rất nhiều người trong chúng tôi muốn thiết kế lại ngôi nhà).
 • Lots of us think it’s sunny today. (Rất nhiều người trong chúng tôi nghĩ rằng hôm nay trời nắng).
 • I saw lots of flowers in the garden yesterday. (Tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa trong vườn ngày hôm qua).

cau truc cau Lots of

Như vậy, với những giải thích ở trên GiaiNgo đã giúp bạn phần nào phân biệt được sự khác nhau giữa A lot of và Lots of rồi phải không?

Sự giống nhau giữa A lot of và Lots of

Những điểm giống nhau giữa A lot of và Lots of dễ gây nhầm lẫn như sau:

 • Về mặt ngữ nghĩa, A lot of và Lots of không có gì khác nhau. Cả hai cụm từ đều được hiểu với nghĩa là nhiều, không cần biết chính xác là nhiều bao nhiêu.
 • Về cách dùng, A lot of và Lots of dùng được trong tất cả các dạng câu như câu hỏi, câu phủ định và câu khẳng định.

Lưu ý: Không dùng A lot of/ Lots of với danh từ chỉ thời gian và khoảng cách.

A lot of và Lots of sử dụng gần như hoàn toàn giống nhau. Nó có thể thay thế cho nhau.

Nếu trong câu có những cụm từ này, chủ ngữ phía sau chúng sẽ quyết định việc chia động từ.

Các cấu trúc câu như sau:

 • A lot of/ Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều).
 • A lot of/ Lots of + N (số ít) + V (số ít).
 • A lot of/ Lots of + Đại từ + V (chia theo đại từ).

Diem giong nhau giua A lot of va Lots of

Bài tập vận dụng A lot of và Lots of

Sau đây GiaiNgo sẽ gửi đến bạn một vài bài tập vận dụng về A lot of và Lots of để bạn nắm rõ hơn kiến thức này nhé!

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

1. Linda is very rich. She spends ……. money shopping and travelling every month.

A. Much
B. Many
C. A lot of
D. Lot

2. Singapore has ….. beautiful streets.

A. Lots
B. A lot of
C. A lot
D. Much

3. Lan is very fashionable. She has ….. beautiful clothes, shoes and accessories.

A. Little
B. A lot
C. Lots of
D. Much

4. Bananas always ….. in the fridge. Because it’s my favourite fruit.

A. Much
B. A  little
C. A lot
D. A lot of

5. My mother’s very busy. She has ….. work.

A. Much
B. Many
C. Lots
D. A lot of

6. David has ….. rice, but Tyler doesn’t have much.

A. many
B. Much
C. A lot of
D. Lots

7. They eat ….. oranges. They believe that it’s good for their health.

A. Much
B. Lots of
C. A lot
D. Lots

8. Anna likes to travel abroad. Last year, she visited ….. European cities.

A. Much
B. A lot of
C. A lot
D. Lots

9. Were there ….. guests in the wedding?

A. Lots of
B. Much
C. Little
D. A lot

10. I spent ….. money to buy car.

A. Many
B. A lot of
C. A lot
D. Lots

Đáp án: 1.C, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D, 6.C, 7.B, 8.B, 9.A, 10.B

Sự khác nhau giữa A lot of và Lots of? Bài tập vận dụng

Bài tập 2: Đặt câu với cụm từ A lot of và Lots of

Hướng dẫn giải:

 • Câu với cụm từ A lot of:
  • A lot of time is needed to learn a language.
  • Do you eat a lot of fruit?
  • There are a lot of hats on the table.
 • Câu với cụm từ Lots of:
  • Lots of us don’t like eating fish.
  • Are there lots of cherries left in the bowl?
  • There is lots of water in the tank.

Xem thêm:

Hy vọng bài viết trên của GiaiNgo đã giúp bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa A lot of và Lots of. Nếu bạn còn thắc mắc điều gì, đừng ngần ngại cho GiaiNgo biết nhé. GiaiNgo sẽ giúp bạn có câu trả lời nhanh nhất. Chúc bạn luôn học tốt nhé!