Số nguyên tố là gì? Các khái niệm liên quan tới số nguyên tố

Số nguyên tố là loại số học được nhắc đến khá nhiều từ thời trung học phổ thông. Vậy số nguyên tố là gì? Nó có những khái niệm nào liên quan? GiaiNgo sẽ giúp bạn trả lời!

Số nguyên tố là gì? Cho ví dụ

Số nguyên tố là tập hợp những số tự nhiên chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Trong trường hợp một số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó thì đó là số nguyên tố. Đặc biệt, chúng ta cần lưu ý rằng có hai trường hợp không được xếp vào là số nguyên tố, đó là số 0 và số 1. Dưới đây là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 1000, bạn cùng tham khảo nhé.

số nguyên tố là gì

Ví dụ về số nguyên tố

Sau đây là một vài ví dụ hữu ích về số nguyên tố mà bạn có thể dễ dàng ghi nhớ, giúp ích cho bạn trong việc học:

  • 2 là số nguyên tố nhỏ nhất có 1 chữ số.
  • 11 là số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số.
  • 101 là số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số.
  • 97 là số nguyên tố lớn nhất có 2 chữ số.
  • 997 là số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số.

Tính chất đặc trưng của số nguyên tố là gì?

Sau đây GiaiNgo sẽ chỉ ra cho bạn một số tính chất đặc trưng của số nguyên tố mà chúng ta cần nhớ.

  • Số nguyên tố nhỏ nhất vừa là số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2.
  • Không thể giới hạn số lượng số nguyên tố cũng như tập hợp các số nguyên tố. Nói cách khác, số nguyên tố là vô hạn.
  • Khi hai số nguyên tố nhân với nhau thì tích của chúng không thể là một số chính phương.
  • Ước tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên được coi là số nguyên tố.
  • Ước bé nhất là một số dương khác 1 của một tập hợp số b bất kỳ là một số nguyên tố nếu không vượt quá căn bậc hai của b.

số nguyên tố là gì

Khái niệm liên quan đến số nguyên tố là gì?

Trong các bài học về số nguyên tố, chúng ta sẽ được học về số nguyên tố cùng nhau. Đây là số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng một. Sau đây GiaiNgo sẽ chỉ ra giúp bạn hiểu thêm về một số khái niệm liên quan đến số nguyên tố.

Số nguyên tố hóa học là gì?

Số nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân. Nguyên tố hóa học do có cùng số proton, nên cùng số electron vì thế tính chất hóa học của nguyên tố hóa học sẽ có sự tương đồng với nhau.

số nguyên tố là gì

Do khoa học phát triển, ngày nay chúng ta đã tìm được thêm nhiều số nguyên tố hóa học khác nhau. Trong bảng tuần hoàn hiện đang có 118 nguyên tố hóa học khác nhau được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau.

Số nguyên tố cùng nhau là gì?

Theo toán học, số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên có ước số chung lớn nhất là 1.

Ví dụ: 6 và 35 là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1, nhưng 6 và 27 không nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 3. Số 1 là nguyên tố cùng nhau với mọi số nguyên.

số nguyên tố là gì

Trường hợp đặc biệt : hợp số là các nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: 6 và 25 tuy là hợp số nhưng chúng có Ước chung lớn nhất là 1 nên chúng là những số nguyên tố cùng nhau.

Như vậy, những thông tin GiaiNgo chọn lọc và đưa đến cho bạn hẳn đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc số nguyên tố là gì, cùng với những khái niệm liên quan đến số nguyên tố. Đừng quên tổng hợp kiến thức cùng GiaiNgo trong những bài viết tiếp theo nhé!