Nếu đã yêu thích toán học chắc chắn bạn không thể không biết số nguyên tố. Vậy số nguyên tố là gì? Có những khái niệm nào liên quan đến số nguyên tố? GiaiNgo sẽ giải đáp cho bạn ngay sau đây!