Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nhầm lẫn từ sai sót và sai xót. Vậy cùng GiaiNgo tìm hiểu và phân biệt sai sót hay sai xót mới là từ đúng nhé!