Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nhầm lẫn từ bổ sung hay bổ xung. Vậy cùng GiaiNgo tìm hiểu và phân biệt bổ sung hay bổ xung mới là từ đúng nhé!