Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu? Chiếm cụ thể bao nhiêu phần trăm trên tổng các ngành? Các bạn hãy cùng GiaiNgo khám phá ngay nhé!