Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào và phân bố chủ yếu ở đâu? Cùng GiaiNgo tham khảo chi tiết ngay nội dung bài viết dưới đây.