Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có địa hình dốc và nhiều rừng. Cùng GiaiNgo tìm đáp án cho câu hỏi nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp ở trung du và miền núi Bắc Bộ ngay sau đây nhé!