Dùm và giùm có cách phát âm giống nhau nên khá nhiều người dùng sai chính tả. Vậy Dùm hay giùm mới là từ đúng? GiaiNgo sẽ giải đáp giúp bạn!