Chúng ta thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những dãy số mang giá trị lớn như 1 tỷ trong đọc viết. Bài viết dưới đây của GiaiNgo sẽ giúp bạn khám phá 1 tỷ có bao nhiêu số 0.