Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9? Bao nhiêu số chia hết cho 9?

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9 tưởng chừng như một câu hỏi vui nhưng lại được ứng dụng rất nhiều trong các đề thi về Toán học. Vậy từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9? Cùng GiaiNgo xác định ngay nhé!

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9?

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9?

Từ 1 đến 100 có tất cả là 20 số 9. Những thắc mắc liên quan đến các con số luôn là câu hỏi rất thú vị. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9 cũng không  là ngoại lệ.

tu 1 den 100 co bao nhieu so 9

Tại sao?

Để có được đáp án đó, ta có thể liệt kê các chứ số 9 trong dãy số từ 1 đến 100 như sau: 9 , 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Vậy, từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9 các bạn đã biết rồi đúng không?

tu 1 den 100 co bao nhieu so 9

Xem thêm:

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

Từ 1 đến 100 có 11 số chia hết cho 9. Để cho ra đáp án như trên, chúng ta có nhiều cách giải. Cũng tương tự như cách biết được từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9, bạn có thể tính nhẩm từng số. Hoặc để tiết kiệm thời gian, hãy làm theo những cách sau:

Suy theo bảng nhân 9 : 9 x 10 = 90. Vậy từ 1 đến 90 có 10 số chia hết cho 9. Số đơn vị còn lại : 100 – 90 = 10 đơn vị

Vậy nhìn vào đã thấy số 10 : 9 thì được 1 lần. Vậy ta có tổng cộng 11 lần chai hết cho 9.

Vậy từ 1 đến 100 có 11 chữ số chia hết cho 9.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức: ( 99 – 9 ) : 9 + 1 = 11 (số) để tìm ra đáp án.

Vậy có thể nói, cách để biết từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 9 nhiều hơn cách xác định từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9.

tu 1 den 100 co bao nhieu so 9 minh hoa

Một số câu hỏi thường gặp

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 8?

Từ 1 đến 100: có 10 số có chữ số 4 phía trước và 10 số có chữ số 4 phía sau. Vậy tổng cộng có 20 số

Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 0?

Từ số 1 đến số 10 có số chữ số 0 là 2 (chữ số). Từ số 11 đến số 99 có số chữ số 0 là 9 + 7 = 16 (chữ số)

Số 100 có 1 chữ số 0, vậy từ số 1 đến số 100 có số chữ số 0 là: 2+16+1=19 (chữ số)

Từ 1 đến 99 có bao nhiêu số 9?

Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện 20 lần

Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1?

Có 2 cách để xác định từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1

Cách 1

Từ 1 đến 199 gồm: số có một chữ số, số có hai chữ số và số có ba chữ số

+ Số có một chữ số bao gồm các số từ 1 đến 9.

→ Có 1 chữ số 1 trong các số từ 1 đến 9.

+ Số có hai chữ số bao gồm các số từ 10 đến 99.

Chữ số 1 đứng ở hàng chục → Có 10 chữ số 1.

Chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị → Có 9 chữ số 1.

→ Có 19 chữ số 1 trong các số từ 10 đến 99.

+ Số có ba chữ số bao gồm các số từn 100 đến 199

Chữ số 1 đứng ở hàng trăm → Có 100 chữ số 1.

Chữ số 1 đứng ở hàng chục → Có 10 chữ số 1.

Chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị → Có 10 chữ số 1.

→ Có 120 chữ số 1 trong các số từ 100 đến 199.

Vậy từ 1 đến 199 có tất cả 1 + 19 + 120 = 140 chữ số 1.

Cách 2

Chia dãy số từ 1 đến 199 thành 3 nhóm.

Nhóm 1: Gồm các số có chữ số 1 ở hàng đơn vị.

Các số trong nhóm sẽ hơn kém nhau 10 đơn vị (Ví Dụ: 1, 11, 21, 31, …)

Số số hạng trong nhóm 1 là:

(191 – 1) : 10 + 1 = 20 số → Có 20 số có chữ số 1 ở hàng đơn vị.

Nhóm 2: Gồm các số có chữ số 1 ở hàng chục.

Từ 10 đến 19 các số có chữ số 1 ở hàng chục sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị (Ví Dụ: 10, 11, 12, …)

Số các chữ số là: (19 – 10) : 1 + 1 = 10 số

Từ 100 đến 199 các số có chữ số 1 ở hàng chục sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị (VD: 110, 111, 112, …)

Số các chữ số là: (119 – 110) : 1 + 1 = 10 số

Số số hạng trong nhóm 2 là:

10 + 10 = 20 số

→ Có 20 số có chữ số 1 ở hàng chục.

Nhóm 3: Gồm các số có chữ số 1 ở hàng trăm.

Các số trong nhóm sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị (VD: 100, 101, 102, …)

Số các số hạng trong nhóm 3 là:

(199 – 100) : 1 + 1 = 100 số

→ Có 100 số có chữ số 1 ở hàng trăm.

Vậy từ 1 đến 199 có tất cả 20 + 20 + 100 = 140 chữ số 1.

tu 1 den 100 co bao nhieu so 9 xac dinh

Không chỉ biết được từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9, bạn còn biết được quy luật để xác định câu trả lời rồi! Cùng theo dõi những bài viết sau của GiaiNgo để cập nhật nhiều kiến thức mới hơn nhé!