028 là một trong những đầu số quen thuộc, trong hầu hết các cuộc gọi đến hằng ngày. Nếu bạn đang thắc rằng đầu số 028 là mạng gì thì cùng GiaiNgo tìm hiểu thông tin nhé.