Bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, là một bài thơ vô cùng ý nghĩa nói về sự thành kính của nhà thơ khi đến thăm lăng Bác. Cùng GiaiNgo tìm hiểu ý nghĩa nhan đề Viếng lăng Bác nhé!