V là ký hiệu khá quen thuộc đối với bộ môn Vật lý. Vậy bạn có biết V là gì trong Vật lý chưa? Cùng GiaiNgo khám phá chữ V trong Vật lý và trong mọi lĩnh vực khác nào?