Trong Vật lý, các ký hiệu khác nhau được sử dụng để biểu thị cho các đại lượng khác nhau. Vậy I là gì trong Vật lý? Cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay nào!