Tính chu vi hình chữ nhật Lớp 3? Chi tiết và dễ hiểu nhất

Tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 như thế nào? Trong bài viết này GiaiNgo sẽ giải đáp toàn bộ những thông tin liên quan đến việc tính chu vi hình chữ nhật. Cùng GiaiNgo tìm hiểu bạn nhé!

Tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Ngoài ra, hình chữ nhật còn được hiểu là một tứ giác lồi có bốn góc vuông hoặc một hình bình hành có một góc vuông.

Hình chữ nhật là hình có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hình chữ nhật là hình có các cạnh đối song song và bằng nhau.

Tinh chu vi hinh chu nhat

Chúng ta có thể nhận biết hình chữ nhật qua những đặc điểm sau:

 • Một tứ giác mà có 3 góc vuông.
 • Hình thang cân và có một góc vuông.
 • Hình bình hành và có một góc vuông.
 • Hình bình hành và có hai đường chéo bằng nhau.

Chu vi là gì?

Chu vi được hiểu là độ dài đo được của một đường khép kín bao quanh một mặt phẳng hai chiều. Nói cách khác chu vi là độ dài đường bao quanh diện tích trong một hình.

Mỗi hình nhất định đều có chu vi và cách tính khác nhau. Chúng ta thường hay sử dụng các cách tính chu vi như tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình tam giác,…

Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật chính là độ dài của đường bao quanh một mặt phẳng có hình chữ nhật. Chúng ta có thể tính chu vi hình chữ nhật dựa trên độ dài đo được của chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật.

Chu vi hình chữ nhật có thể được tính bằng tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng (trong cùng một đơn vị đo) và nhân cho 2.

Tinh chu vi hinh chu nhat

Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Dựa theo chu vi hình chữ nhật. Chúng ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật như sau:

P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • P là chu vi hình chữ nhật.
 • a là độ dài chiều dài hình chữ nhật.
 • b là độ dài chiều rộng hình chữ nhật.

Để bạn hiểu rõ hơn về công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 thì GiaiNgo sẽ đưa ra một ví dụ áp dụng sau nhé!

Ví dụ tính chu vi hình chữ nhật lớp 3:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 9cm và chiều rộng là 7cm. Hỏi chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

(9 + 7) x 2 = 32 cm

Đáp số: 32 cm

Một số dạng bài tập về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Dạng 1:

Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Đây là dạng toán dễ nhất trong 3 dạng. Với dạng toán tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng thì chúng ta chỉ cần áp dụng công thức:

P = (a + b) x 2

Ví dụ: Tính chu vi một tấm bảng hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 7cm và 5cm?

Lời giải:

Chu vi tấm bảng hình chữ nhật là: (7 + 5) x 2 = 24 cm

Tinh chu vi hinh chu nhat

Dạng 2

So sánh các chu vi của các hình chữ nhật

Với dạng toán so sánh các chu vi của các hình chữ nhật thì chúng ta nên làm theo hai bước sau:

 • Bước 1: Tính chu vi của từng hình chữ nhật. Cho các kết quả của phép tính chu vi hình chữ nhật về cùng một đơn vị đo.
 • Bước 2: Bắt đầu so sánh chu vi của các hình chữ nhật.

Ví dụ: Hãy so sánh hai hình chữ nhật sau:

 • Hình chữ nhật ABCD có độ dài hai cạnh lần lượt là 9cm và 7cm.
 • Hình chữ nhật EFGH có độ dài chiều rộng và chiều dài là 5cm và 7cm.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (9 + 7) x 2 = 32cm

Chu vi hình chữ nhật EFGH là: (5 + 7) x 2= 24cm

Ta thấy 32cm > 24cm nên chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật EFGH.

Tinh chu vi hinh chu nhat

Dạng 3

Cho biết chu vi của hình chữ nhật, biết chiều dài hoặc chiều rộng. Tính cạnh còn lại

Với dạng toán tính chu vi hình chữ nhật này thì chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc xác định được dữ liệu đề bài đang cho.
 • Bước 2: Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật có 2 cách là chiều dài + chiều rộng hoặc lấy chu vi hình chữ nhật chia cho 2 (P : 2).
 • Tìm cạnh còn lại bằng công thức nửa chu vi hình chữ nhật = Chiều dài + chiều rộng.

Tinh chu vi hinh chu nhat

Ví dụ: Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 32m. Chiều rộng của sân là 7m. Tính chiều dài của sân hình chữ nhật?

Lời giải:

Nửa chu vi của cái sân hình chữ nhật là:

32 : 2 = 16m

Chiều dài của sân hình chữ nhật là:

16 – 7 = 9m

Giải bài tập cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 trong SGK

Câu 1 trang 87 SGK lớp 3

Tính chu vi hình chữ nhật có:

Chiều dài 10cm và chiều rộng 5cm

Chiều dài 2dm và chiều rộng 13cm

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 5cm là:

(10 + 5) x 2= 30cm

Ta có: 2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 20cm và chiều rộng 13cm là:

(20 + 13) x 2= 66cm

Đáp số: 30cm; 66cm

Câu 2 trang 87 SGK lớp 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó

Trả lời:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(35 + 20) x 2= 110m

Đáp số: 110m

Câu 3 trang 87 SGK lớp 3

Cho hai hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 63cm và 31cm. Và hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 54cm và chiều rộng là 40cm. Khoanh vào câu trả lời đúng

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(63 + 31) x 2 = 188cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(54 + 40) x 2 = 188cm

Vậy đáp án đúng là câu C.

Tinh chu vi hinh chu nhat

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3. Hy vọng bài viết này của GiaiNgo đã giúp bạn giải đáp toàn bộ những thắc mắc về công thức tính chu vi hình chữ nhật. Theo dõi GiaiNgo mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay bạn nhé!