Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết này của GiaiNgo để hiểu rõ về công thức và áp dụng giải bài tập.