Một kiến thức quan trọng nhất của Hóa học lớp 9 chính là axit và các tính chất của nó. Vậy tính chất hóa học của axit là gì? GiaiNgo sẽ giúp bạn trả lời nhé!