Hình thoi được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Vậy tính chất hình thoi là gì? Bài viết sau của GiaiNgo sẽ hệ thống kiến thức cho bạn.