Hình bình hành rất phổ biến trong Toán học. Nhưng không phải ai cũng nắm được tính chất hình bình hành. Bài viết sau đây của GiaiNgo sẽ giúp bạn có câu trả lời.