Thông tin Thích Nhật Từ lừa đảo được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Sự thật về thông tin này vẫn là dấu hỏi lớn với nhiều người?