Tháng 4 có bao nhiêu ngày là một trong những câu hỏi của rất nhiều người đang thắc mắc. Nhưng Việt Nam sử dụng cả lịch Dương và lịch Âm khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định tháng 4 dương lịch có bao nhiêu ngày? Cùng GiaiNgo tìm hiểu tháng 4 có bao nhiêu ngày nhé!