Bài tập về xác định từ ngữ chỉ sự vật là kiến thức xuyên suốt chương trình tiếng Việt cấp một. Vậy sự vật là gì? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!