Biện pháp tu từ là gì? Có mấy loại biện pháp tu từ? GiaiNgo sẽ giải thích và đưa ra ví dụ cụ thể về các loại biện pháp tu từ trong bài viết dưới đây.