Chúng ta thường đưa ra quan điểm khác nhau về cuộc sống ở thành phố và nông thôn. Vậy sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn là gì? Dưới đây là bài phân tích của GiaiNgo.