Làng mạc và đô thị là nơi sinh sống tập trung của dân cư. Vậy có sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu trong bài viết sau đây.