Sinh vật có vòng đời và sự biến đổi trong mỗi giai đoạn, thời kỳ của vòng đời đó. Vậy sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái là gì? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!