Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là hai thì gây nhiều khó khăn cho học sinh. Vậy sự khác nhau giữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!